Πλατφόρμα Αιτημάτων Πολιτών
Θέλετε να ενημερώσετε τον Δήμο για ένα πρόβλημα στην πόλη;
Μπείτε στην εφαρμογή και κάντε γρήγορα και εύκολα το αίτημά σας!